קוד בנייה של פלורידה, שימור אנרגיה בטא

גישת מעטפה תרמית לבניין מגורים